Tilskudd til refinansiering av lånegjeld

Dersom du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning og støtte til refinansering av boliggjeld.

En løsning kan være å søke om startlån og/eller tilskudd til refinansiering av boliggjeld og eventuell annen gjeld. Dette er særlig aktuelt der boligen er godt tilpasset et spesielt behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at du/dere får fortsette å bo i boligen.

Det forutsettes at refinansieringen, eventuelt sammen med andre tiltak, bidrar til en varig løsning av de økonomiske problemene i forhold til bolig.

Vi anbefaler at du så tidlig som mulig tar kontakt med en saksbehandler i kommunen. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes for deg f.eks. å gi deg informasjon om finansieringsmuligheter og andre støtteordninger som for eksempel bostøtte.

Hvem kan få tilskudd til refinansiering?
Tilskudd til refinansiering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt. Ordningen er sterkt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune.

Hvordan søke?
Tilskudd til refinansiering søkes i den kommunen du bor i. Du kan bruke skjemaet du finner til høyre på siden. Dersom du søker til Oslo, Drammen, Kristiansand, Bergen, Stjørdal, Bodø eller Hammerfest kommune kan du registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Søknadsfrister vil variere fra kommune til kommune. Mange av kommunene har ikke fastsatt frister, men behandler søknadene fortløpende. Sjekk med kommunen der du bor.

Saksbehandler vil foreta en vurdering av din økonomi. Ved underskrift av søknad gir du fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger.

Kilde: Husbanken.no

You may also like...