Tagged: forsikring

Svea finans

Fordeler med kredittkort

Flere og flere foretrekker bruk av kredittkort ved kjøp på nett ettersom regningen kommer i etterkant og er lettere og kontrollere.

Grensedragning og hårfine forskjeller

Det skal sjelden mye til for ikke å få full score! Klassifiseringen av forsikringenes dekningsomfang i dekket, delvis dekket og ikke dekket er basert på en norm utarbeidet av Finansportalen og forsikringsnæringen i fellesskap. Det er satt rimelig høye krav for å bli klassifisert som dekket.