Grensedragning og hårfine forskjeller

Det skal sjelden mye til for ikke å få full score! Klassifiseringen av forsikringenes dekningsomfang i dekket, delvis dekket og ikke dekket er basert på en norm utarbeidet av Finansportalen og forsikringsnæringen i fellesskap. Det er satt rimelig høye krav for å bli klassifisert som dekket.

Når man skal vise frem forskjeller på forsikringsprodukter, oppstår det raskt noen utfordringer. Forsikringsselskapene har ulik praksis for hvordan de beregner og beskriver det meste. Ta avskrivningsregler for gjenstandene dine for eksempel: Det varierer hvor gamle gjenstandene kan være før du må påregne at de ikke erstattes fullt ut, og det varierer hvor mye mindre verdt gjenstandene blir for hvert år de blir eldre.

Om ikke det skulle være nok, så er det også ulike avskrivningsregler for ulike typer gjenstander. Brune- og hvitevarer er gjerne gjenstand for en annen behandling enn ditt elektroniske utstyr, som begge deler blir behandlet annerledes enn klær og sko. Også sykkel, barnevogn og sportsutstyr opptrer ofte i egne kategorier.

Hvor setter vi grensen?

Vi har vært forholdsvis strenge i våre vurderinger. Det betyr at det ikke alltid er store forskjeller mellom de forsikringsdekningene som er klassifisert som dekket og de som har fått merkelappen delvis dekket. Alle innbo- og villaforsikringer gir for eksempel rettshjelpsdekning, dvs. at kostnader du skulle få knyttet til juridisk bistand hvis du skulle havne i en konflikt vil være dekket over forsikringen. Her varierer både beløp og type konflikt; de fleste hjelper deg å krangle med naboen, men få yter bistand til spørsmål om arv og skilsmisse. Finansportalens jobb er å få frem forskjellene, og har satt som krav at også arv- og skilsmisse-tvister skal med for å bli klassifisert som dekket.

Et annet eksempel er at noen selskaper dekker punkterte isolerglass, mens andre ikke gjør det. Kun de som har en slik dekning i sitt forsikringsprodukt har fått merkelappen dekket.

Er dekket og delvis dekket det samme hos alle?
Nei! Forsikringsprodukter klassifisert som delvis dekket kan dekke ulike ting. Felles for dem er at de ikke gir et dekningsomfang som tilfredsstiller kravet til å få merkelappen dekket, men det kan være ulike årsaker til det.

Heller ikke merkelappen dekket er alltid det samme. Her tilfredsstiller likevel alle våre forholdsvis strenge krav, men det er noen forsikringer som er bedre enn det. Slike mer-dekninger finner du ved å lese det som ligger bak hver klassifiseringsrute i våre tabeller.

Når pris betyr noe…

Noen ganger er det hårfine forskjeller mellom å være klassifisert som dekket og delvis dekket, enten det gjelder rettshjelp, isolerglass eller andre elementer vi har valgt å trekke frem. For en del forbrukere er kriterier som dette heller ikke det viktigste når man skal velge hvilken forsikring man trenger. Da vil du ofte finne at forsikringsdekning klassifisert som delvis dekket er godt nok for deg.

Er derimot prisen på en forsikring klassifisert som delvis dekket lik som eller høyere enn en som er klassifisert som dekket, burde valget være klart. På reiseforsikring finner du også prisen her i Finansportalen, på øvrige forsikringer må du enn så lenge kontakte det enkelte forsikringsselskap.

Kilde: www.finansportalen.no

You may also like...