Hva er smartkontrakter?

Smartkontrakter er grunnlaget i ulike Ethereum-applikasjoner. De er noe så greit som dataprogrammer lagret på blokkjeden som lar en kjøre automatiske handlinger og liknende basert på gjensidig kontrakt. En hovedside er at de er helt logiske og går etter en «A til B» oppførsel så de oppfører seg nøyaktig som programmert og kan ikke endres.

Hva er kontrakter?

Det er ikke bare advokater som tenker på kontrakter, da kontrakter er egentlig bare avtaler. Dermed kan alle former for avtaler settes inn i en kontrakts betingelser, og alt fra muntlige avtaler til mer offisielle penn og papir kontrakter er former for dette, men de er ikke uten feil. Et av de største problemene med en tradisjonell kontrakt er behovet for pålitelige personer til å følge kontraktens utfall. Eller sagt på annet vis, du må du fortsatt stole på at en annen person oppfyller avtalen. Smarte kontrakter digitaliserer og automatiserer avtaler ved å gjøre vilkårene i en avtale om til datakode som automatisk utføres når kontraktsvilkårene er oppfylt.

En enkel metafor for en smart kontrakt er en salgsautomat, som fungerer litt på samme måte som en smart kontrakt – spesifikke innganger garanterer forhåndsbestemte utganger:

Der du først velger et produkt, så får krav om et gitt beløp. Når du setter inn nok penger så bekrefter automaten dette og gir deg produktet du ønsker. Smartkontrakter gjør mye det samme, og da gjerne med Ether på Ethereum blokkjeden. Vi vil nok bare se mer og mer smartkontrakter til ulikt arbeid på nett i fremtiden, og en tør tenke seg at den vil gå lengre enn bare å følge kryptooverføringer.

Automatisk utførelse og forutsette utfall

En av de viktigste fordelene smarte kontrakter har i forhold til vanlige kontrakter er at resultatet automatisk blir utført når kontraktsbetingelsene er realisert. Presisjonen i smartkontrakter betyr at så lenge det er de samme omstendighetene, vil den smarte kontrakten gi det samme resultatet.

Smarte kontrakter er også nyttige for revisjoner og sporing. Siden smarte Ethereum-kontrakter er på en offentlig blokkjede, kan hvem som helst umiddelbart spore informasjon. Du kan for eksempel sjekke at noen har sendt penger til adressen din.

Smarte kontrakter kan også beskytte personvernet vårt. Siden Ethereum er et pseudonymt nettverk kan du beskytte personvernet ditt mot observatører. Til slutt, som kontrakter, kan du sjekke hva som er i en smart kontrakt før du signerer den.

Smartkontrakter oppsummert

Smartkontraktene er en av styrkene innen Ethereum og hvorfor du bør vurdere å satse her om du lurer på å investere i kryptovaluta. For Ethereum betyr det Ether, men glem ikke og at med smartkontrakter kan du på blokkjeden sette opp en hel rekke mulige applikasjoner. I så mente er det godt å orientere deg om kryptovaluta og dine muligheter med disse. Både for å anvende, investere, og å gjøre relatert arbeid med disse. For, i siste ende er blokkjede teknologien bak kryptovaluta fremtiden på internett og smartkontrakten en viktig del av denne. Og, som vi var inne på – smartkontrakter er transparente, dette gjør at det er trygt å utforske denne siden av Ethereum-blokkjedene.