Category: Forsikring

5 gode råd til å spare penger på strøm

Forstå forsikring på tre minutter

Forsikring kan noen ganger være litt vanskelig å forstå. Her er en liten (dansk) film, som omhandler og forklarer forsikringspolicen, premie, selvrisiko m.m

Grensedragning og hårfine forskjeller

Det skal sjelden mye til for ikke å få full score! Klassifiseringen av forsikringenes dekningsomfang i dekket, delvis dekket og ikke dekket er basert på en norm utarbeidet av Finansportalen og forsikringsnæringen i fellesskap. Det er satt rimelig høye krav for å bli klassifisert som dekket.