Skattefradrag på kredittkort

Det er en kjent sak for de fleste at man får fradrag på det man betaler av renter og gebyrer på et lån, men det ikke mange er klar over er at de samme betingelsene gjelder for et kredittkort. Og ettersom rentenivået generelt er mye høyere på slike kort enn hva de er for lån, så vil det være snakk om ganske så store summer i innsparing hvis man husker å føre det opp på selvangivelsen.

For kanskje har du 30% effektiv rente på kredittkortet ditt, og har gjennom ett år derfor betalt 10 000 kroner i renter. Den reelle kostnaden ved bruk av et slikt kort vil faktisk være 28% lavere enn hva man tenker, ettersom dette er skattefradraget på renter og gebyrer.

I praksis betyr det at du får tilbake 2800 kroner på skatten, forutsatt at du fører opp dette på selvangivelsen. I enkelte banker blir det automatisk oppført, men det lønner seg naturligvis å dobbeltsjekke dette. For det er jo snakk om ganske mye penger å spare, bare ved å fylle ut et skjema!

Husk at du faktisk må ha betalt rentene for å få tilbake penger på skatten. Det nytter ikke å ha et kredittkort der purringene ramler inn, og så skal du kreve fradrag for det du skulle ha betalt.

You may also like...