Dette er BSU reglene for 2016

Pass på disse BSU-reglene

 

Det er en del regler knyttet til en BSU-konto.

 • Du kan ikke fortsette å spare i BSU når du fyller 34 år, men du kan la pengene stå på BSU-kontoen…
 • Hvis den som sparer i BSU ikke tjener nok til å få hele skattefradraget, så overføres det til den andre ektefellen – selv om han eller hun er eldre enn 34 år. Tjener du veldig lite, får du derfor ikke glede av skattefradraget.
 • Mange som sparer i BSU, har lønnsinntekter som bare ligger litt over frikortgrensen. Disse får glede av skattefradraget i BSU-ordningen samtidig som inntekten er så lav at kombinasjonen av minstefradrag i lønn og personfradrag gjør at alminnelig inntekt blir null. Da slipper du å skatte av BSU-rentene, påpeker hun
 • Det er mulig selv etter fylte 34 år – men du får ikke skattefradraget.
 • Sparer du i BSU, er det grenser for hvor mye du kan spare i året, nærmere bestemt 25.000 kroner. Av dette får du 20 prosent – maksimalt 5.000 kroner i skattefradrag.
 • Nytt fra og med 2016 er at det maksimale sparebeløpet er justert opp til 300.000 kroner – mot tidligere 200.000
 • Du kan ha pengene stående på kontoen så lenge du ønsker – men man kan altså ikke fortsette å sette av penger på BSU-kontoen etter fylte 34 år.
 • Hovedreglene er at du bare kan sprette kontoen én gang, det betyr at du ikke bør bruke av den før du har spart fullt opp, hvis du klarer. Du kan imidlertid ta ut rentene om du ønsker det. Renteinntektene holdes utenfor BSU-grensa, sier Picard.
 • Du kan velge å bruke dem enten til boligkjøp, eller til nedbetaling av boliggjeld i ettertid etter et boligkjøp.
 • Du kan ta ut det du har spart i løpet av året før nyttår, og (ifølge DNB) beholde kontoen, men mister fradraget for det aktuelle året.
 • Gjør du uttak fra BSU-kontoen utover årets sparing, kan du ikke spare mer på denne kontoen. Da er kontoen regnet som avsluttet, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til Dinside.
 • Du kan flytte BSU-konto fra én bank til en annen, noe som kan være greit om man bytter bankforbindelse – men merk deg at du ikke kan ta ut pengene selv, men at overføringen må skje direkte bankene imellom, sier Picard.
 • Med dagens lave renter på vanlig sparekonto er BSU-renta fortsatt ganske god. Men trekker du fra skatt på 25 prosent og en prisvekst på over to prosent, blir den reelle renten veldig lav.
 • Vi skal ikke ha veldig mye høyere prisvekst før realrenta på BSU er negativ – vel og merke for dem som har full konto og ikke lenger får benyttet seg av skattefradraget, sier hun
 • Hvis du allerede har kjøpt bolig og har høyere rente på BSU-kontoen enn på boliglånet, tjener du på å ha pengene på konto i stedet for å betale ned gjeld.
 • Personer med høy gjeldsgrad bør ifølge forbrukerøkonomer vurdere å betale ned for å bli mindre sårbare i boligmarkedet.

 

You may also like...