Kan jeg få refinansiering med inkasso?

Svaret på spørsmålet er ja, noe som er overraskende for mange. Inkasso saker i seg selv er noe som ikke automatisk havner i noe register som bank og finansieringsinstitusjoner har tilgang til. Det er først når det er igangsatt rettslige skritt og dette er mer enn 30 dager siden dette tiltaket ble igangsatt. Det forutsettes også at inkassosaken ikke er omtvistet for at det kan registreres betalingsanmerkning. Det kan derfor gå lang tid fra en sak går til inkasso før det eventuelt blir registrert en betalingsanmerkning på saken. I denne perioden er det ikke noe betalingsanmerkning registrert på deg forutsatt at du ikke har det fra før og ingen bank eller finansieringsinstitusjon kan således finne ut at du har inkassosak gående. Inkassosaken er således ikke til hinder for å få lån eller refinansiering for å refinansiere flere smålån og andre gjeldsposter.

Mange banker stiller imidlertid spørsmål, enten skriftlig eller muntlig om du har eller har hatt inkassosaker på deg. Ved å lyve på et slikt spørsmål kan du i ytterste konsekvens bli dømt for svindel men dersom hensikten uansett er at du skal betale ut gjelden så kommer dette etter all sannsynlighet aldri til å få noen konsekvens for deg. Vi skal ikke oppfordre deg til å gjøre dette da det kan oppfattes som en oppfordring til svindel og uredelighet men det er en kjensgjerning av bankene i ettertid ikke har noen som helst verktøy til å finne ut av gammel uoppgjorte inkassosaker, dette så lenge alle saker innfris med det aktuelle lånet. Mange vil heller ikke se noe moralsk problem med å gjøre dette. Eventuelle senere saker vil jo uansett ha nyere dato enn lånet og vil således ikke vekke mistanke. Vær uansett forsiktig dersom du begir deg ut på denne taktikken.

You may also like...