Refinansiering med betalingsanmerkninger

I det øyeblikket du har fått registrert en eller flere betalingsanmerkninger på deg blir det hele mye vanskeligere. Så vidt oss bekjent medfører betalingsanmerkning automatisk avslag hos alle banker og finansieringsinstitusjoner i Norge. Det å få lån med betalingsanmerkninger uten sikkerhet eller kredittsjekk er ikke et reelt alternativ for å si det enkelt. Ingen søknad vil gå gjennom automatisk og du må eventuelt gjennom en grundig manuell vurdering. Dette er fortsatt nærmest umulig dersom du ikke kan stille fast eiendom som sikkerhet for et refinansierings lån. Kan du stille slik sikkerhet, enten i form av egen bolig eller bolig til familie med friverdi. Det er vanlig i mange slike saker at foreldre stepper inn og stiller en helt eller delvis nedbetalt bolig som sikkerhet for barns refinansieringslån. Dette er også den metoden de fleste gjeldsrådgivere vil anbefale deg i en slik skakkjørt situasjon hvor du har få eller ingen andre muligheter til å komme deg på bena igjen bortsett fra en gjeldordning.

Det beste dersom du går for en slik løsning er å oppsøke banken du tradisjonelt har hatt et kundeforhold til, eventuelt banken til de som stiller sikkerhet for deg. Selv om kundelojalitet langt på vei betyr det samme i dag som det gjorde før i tiden så kan dette likevel ha betydning i slike saker. Det er også alltid en fordel å sitte ansikt til ansikt med saksbehandleren i en slik situasjon en å forsøke å ordne det via telefon da du er avhengig av litt sympati og godvilje fra bankens side. Det andre alternativet er å oppsøke banker som har spesialisert seg på denne type refinansiering som Bluestep eller Bank2. Hos slike aktører kan du imidlertid vente deg dårligere betingelser og betydelige etableringsgebyrer i forhold til hva en normal bankforbindelse. Når du først har et lån hos en slik aktør bør du så fort som mulig etter at du har fått en ren kredittsjekk forsøke å få byttet over til et tradisjonelt boliglån, spesielt dersom det kun er egen bolig som er stilt som sikkerhet. Selvfølgelig så må du jo se betingelsene an, noen har veldig høyt etableringsgebyr på slike lån men gunstig rente. Dersom etableringsgebyret allerede er betalt så kan det likevel være fornuftig å bare beholde lånet.

Vær imidlertid oppmerksom på at banker normalt ber om kopi av selvangivelsen ved nye lånesøknader om boliglån eller andre større lån. Ved å ha et lån til en slik aktør oppført på selvangivelsen så er det et indirekte signal på at du tidligere har hatt betalingsproblemer, noe som kan være avgjørende i tvilstilfeller. Det er da også viktig å tenke på at selv om lånet er borte den ene året så står det på selvangivelsen helt til selvangivelsen for det andre påfølgende året kommer.

You may also like...