Startlån hos kommunen

Personer som har problemer med å få lån fra banken til å kjøpe egen bolig, eller som trenger hjelp til å bli boende i den boligen de har nå, kan søke om startlån. Lånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp og utbedring av bolig, til refinansiering for å kunne bli boende i boligen og toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Retningslinjer og praksis for å gi startlån kan variere fra kommune til kommune. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om en person får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir.

Søknad sendes til kommunen som forvalter ordningen. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon om hvordan ordningen er organisert i kommunen du bor i.