Hvem får innvilget mellomfinansiering?

Hvis du oppfyller kriteriene nedenfor har du en veldig god sjanse for å få innvilget en søknad om mellomfinansiering.

• Eier en bolig og har planer om å kjøpe ny
• Har et konkret objekt eller fastsatt kjøpebudsjett for ny bolig
• Har ledig sikkerhet i din eksisterende bolig
• Medlåntaker øker sjansen for å få innvilget mellomfinansiering

En slik finansieringsløsning er noe som tilbys for en kortere tidsperiode, normalt sett, og for eksempel kan dette dreie seg om inntil 12 måneder. Dette lånet vil deretter innfries i sin helhet, noe som inkluderer avdrag og renter, etter at oppgjøret for eiendomssalget er mottatt.

Banken vil med dette målet for øyet hjelpe deg med å finne gode og adekvate løsninger når du skal gjennomføre boligbyttet, og du betyr at du faktisk kan bytte bolig før du har solgt din gamle. Du vil også opprettholde din handlekraft ved at du kun betjener det nåværende lånet ditt i denne venteperioden.

For at du skal få et slikt lån må det sikres med pant i bolig eller annen fast eiendom som du rår over. Belåningsgraden vil bli vurdert ut fra flere kriterer, deriblant hvor lett omsettelig den er og hvilken beliggenhet den har – og kan derfor være på inntil 75-80% av verdien.