Boligtilskudd

Bare de aller mest vanskeligstilte på boligmarkedet kan få boligtilskudd. Det legges vekt på at husstanden er i en økonomisk vanskelig situasjon av varig karakter, eller at husstanden har behov for spesialtilpasning av boligen. En kan få tilskudd til kjøp av bolig, utbedring/tilpasning av egen bolig og refinansiering av lån for å kunne bli boende i boligen.

Søknad om boligtilskudd sendes kommunen som forvalter ordningen. Ta kontakt med kommunen din for å undersøke om kommunen har slike tilskuddsmidler og for mer informasjon om ordningen.

You may also like...